Papegojboet_logo_hemsida.jpg (21202 bytes)

Ringmärkning

Ringmärkning med fasta ringar


Papegojungarna kan efter ca 3 veckor märkas med fasta ringar av aluminium eller rostfritt stål. Lämpliga storlekar på ringarna kan för medlemmar i UTF rekvireras från Svensk Fågelhobby. Tidpunkten för ringmärkning är mycket viktig. Fågelfoten skall vara tillräckligt liten så att ringen går på, men tillräckligt stor så att ringen blir kvar på avsedd plats på benet.

Notera: Ringmärkning med fasta ringar av Amazoner är inte helt riskfritt! Ringen kan komma fel på benet! Föräldrarna kan försöka att ta bort ringen från ungen respektive ungarna.Ringmärkning med öppna ringar


Papegojungarna ringmärks med öppna ringar efter det att ungarna lämnat holken för gott. En öppen ring kan öppnas och föras över benet på ungen. Ringen sluts sedan runt benet med hjälp av en speciell tång. öppnas ringen en andra gång, så går ringen sönder!

Notera: Ringmärkning med öppna ringar är något säkrare än ringmärkning med fasta ringar.

Slutna och öppna ringar är märkta med ringens storlek och ett nummer.

Ringmärkta papegojor är genom ringen  identifierade
. Ringen tillsammans med uppfödningsbeviset/citesintyget informerar om papegojans ursprung och ålder.