Papegojboet_logo_hemsida.jpg (21202 bytes)


Gulnackad amazon 

Yellow naped amazon

Amazona och rocephala auropalliata

 

imgp1544.jpg (2532120 bytes)

1 vuxen + 2 ungar
1  3 ungar + 1 vuxen
foto Jan S

3 Gulnnackade ungar
foto Jan S

 

 

     Utbredningsområde
Mellanamerika från södra Mexico till Costa Rica

Storlek          Vikt
35-39 cm        450-550 g

Färg
Huvudsakligen grön med gul nacke. Svart näbb med grått inslag. Inslag av rött och blått på vingarna. Utseendemässigt inga skillnader mellan könen.

Häckning
I frihet häckar Gulnackad amazon i hålor i höga träd och lägger 2-4 vita ägg. Gulnackad amazon föddes upp för första gången i Sverige på 1970-talet. Gulnackad amazon har tämligen lätt för att häcka i bur eller voljär. Jag har fött upp Gulnackad amazon i 20 år. Häckningarna har gått bra, där föräldrarna ruvat, matat ungarna samt fostrat dem till självständiga papegojor.

Att notera
Gulnackad amazon är en av de mest populära Amazonerna runt om i världen, för dess skönhet, för dess förmåga att härma och dess behagliga sätt. Den Gulnackade amazonen är helt enkelt oslagbar.


Hot mot arten i dess naturliga miljö
Hotad på grund av ständig förlust av fågelns naturliga hemvist. Stora träd avverkas i djungeln, vilket försvårar fortplantningen för alla papegojor. Dessa djungelområden används till bomullsodlingar och boskapuppfödningar. Ingen import av Gulnackad amazon är tilllåten till något land inom EU.