Papegojboet_logo_hemsida.jpg (21202 bytes)


Gulhuvad amazon

Double Yellow Headed Amazon

Amazona ochrocephala oratrix


1 vuxen fågel + 2 ungar
foto:Jan.S


2 vuxna
foto: Jan S


1 vuxen

     Utbredningsområde
Mellanamerika

Storlek           Vikt
35-39 cm         500 g

Färg
Huvudsakligen grön med mer eller mindre gult huvud. Även nacke och bröst kan vara gula. På vingarna finns områden med rött och gult. Näbben är elfenbens färgad. Gulhuvade ungar har endast gult i pannan. Utseendemässigt inga skillnader mellan könen.

Häckning
Gulhuvad amazon häckar i hålor i höga träd och lägger 3-4 vita ägg. Gulhuvad amazon kan fås att häcka i bur eller voljär med bra resultat. Häckningsperioden startar normalt i april-maj här i Sverige. Ungarna kläcks efter ca 27 dagar. Vid kläckningen hörs ett pip från ungen som tigger mat.

Att notera
Gulhuvad amazon är populär som tamfågel pga dess oslagbara färgprakt och dess förmåga att härma. Gulhuvad amazon fångas i stor omfattning i dess naturliga miljö och säljs. Även fågelns naturliga miljö är hotad pga bomullsodlingar och boskapsuppfödningar. Gulhuvad amazon är en hotad art och därför en fågel som kräver citesintyg och inte får importeras till Eu.