Papegojboet_logo_hemsida.jpg (21202 bytes)


Blåpannad amazon

Blue fronted Amazon

Amazona aestiva aestiva


1 Blåpannad unge
foto: Jan S3 3 Blåpannade ungar
foto: Jan S

 

4 Blåpannade ungar + förälder

foto: Jan S

     Utbredningsområde
Stora delar av Sydamerika t.ex.Brasilien

Storlek        Vikt
35-37 cm       400 g

Färg
Blåpannad amazon är huvudsakligen grön med blå panna och gula kinder. På vingarna finns inslag av rött och gult. Näbben är svart. Utseendemässigt inga skillnader mellan könen. Blåpannad amazon är mycket färggrann. Ungarna är helt utfärgade då de lämnar holken.

Häckning
Blåpannad amazon kan fås att häcka i bur eller voljär med bra resultat. Häckningsperioden startar här i Sverige i april-maj månad. Honan lägger då 3 - 4 vita ägg.

Att notera
Blåpannad amazon är den vanligast förekommande amazonen som sällskapsdjur i Sverige, pga dess förmåga att lära, dess förmåga att härma, och dess fjäderprakt. Blåpannad amazon som förekommer i naturen i stora delar av Sydamerika är för närvarande inte hotad som art, men fångas och säljs. Blåpannad amazon får inte importeras till EU.